ถั่วขาวลดน้ำหนัก

ติดตั้งหม้อแปลง

ขายบ้านมือสอง

ประกาศหรือโฆษณาฟรี

โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

Can be done without fracturing the bones, but unlikely. Removing the bump on the nose is part of a rhinoplasty How to remove bump on nose naturally? Some are done wholly within the nose, others prefer to do them through tiny skin puncture wounds that heal invisibly Bleeding after rhinoplasty surgery You must keep your fingers and anything else smaller that your elbow out of your nose for your nose to heal without further bleeding Nose surgery recovery Ultimately, it takes up to one year for all of the swelling to go away (especially, at the tip)

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจสอบ4  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  โรงงานที่ตรวจสอบ5  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57ชุด2
หมวด: บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงงานประจำปี
03-01-2018 Views: 19321

โดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร

เป็นการตรวจสอบโดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า ไม่ใช้พนักงานไปตรวจสอบแทน

รับตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ประจำปี
ตาม ที่กฎหมายได้กำหนดต้องมีผู้ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ซึ่งกำหนดต้องเป็นระดับวิศวกร และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
โดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร (สฟก.)

พร้อมออกเอกสารรับรอง+เซ็นสำเนาใบกว. เพื่อยื่นแก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี

พิเศษ ฟรี ด้วย

1.จัดทำSingle Line diagram(โดยAutocad+เซ็นรับรอง)

2.ให้คำแนะนำระบบไฟฟ้าตลอดทั้งปี

3.ตรวจสอบด้วย infra thermo meter ฟรี (MDB.เท่านั้น)

กรุณาติดต่อได้ที่

คุณปรัชญา เวียงแสง Tel : 088-5788595

Email: ติดต่อวิศวกร

สำหรับต้องการให้จัดส่งใบเสนอราคา(เสนอราคาได้ภายใน20นาที) โปรด แจ้งให้ทราบ

1.ขนาดหม้อแปลงทั้งหมดกี่KVA จำนวนกี่ลูก

2.จำนวนตู้ MDB,LP (ต้องการcleaning ตู้โปรดระบุ)

3.ต้องการตรวจสอบโดย Infrarate thermo scan (ปัจจุบันบริษัทระงับการตรวจด้วยอุปกรณ์นี้)

4.ต้องการทดสอบระบบGround

5.ต้องการทดสอบเซอร์กิจเบรคเกอร์

6.ต้องวัดกระแสไฟฟ้าจริงเพื่อปรับปรุงช่วงสูงสุดและแนะนำเมื่อต้องการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม

7.ต้องให้ดำเนินการในรูปแบบบริษัท /บิล/vat โปรดระบุ

8.กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ของโรงงานด้วยครับ

รายละเอียดทั่วไปในการดำเนินการ

1.หน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเจ้าของอาคารที่จะต้องจัดหาสำหรับการเข้าตรวจสอบ

1.1 จะต้องจัดเตรียมแบบแปลนของงานระบบไฟฟ้า และเอกสารให้แก่ผู้ตรวจสอบโดย ในส่วนรายละเอียดแบบแปลน และเอกสารทางผู้ตรวจสอบจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ

2.รายละเอียดทั่วไปในการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบหม้อแปลง

2.3 ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

2.3 ตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้าย่อย

2.4 ตรวจสอบแบบแปลนไฟฟ้าเดิมสอดคล้องกับสภาพหน้างานหรือไม่ และ เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าหรือไม่

2.5 ตรวจสอบสายเมนไฟฟ้า ที่เข้า-ออกจากหม้อแปลง, ตู้เมนไฟฟ้าและตู้ย่อยทั้งหมด ตามข้อ 2.4

2.6 ตรวจสอบระบบกราวด์ ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดิน กรณีต้องการค่าโอห์ม)

2.7 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.8 ตรวจสอบแสงสว่างภายในโรงงาน

2.9 ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

2.10 อื่นๆ

อนึ่งสำหรับการตรวจสอบดังกล่าวจะใช้การตรวจสอบด้วยสายตา และ ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า(clip Amp.),(เครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดินกรณีต้องการค่าโอห์ม)ในการตรวจสอบเท่านั้น(ยกเว้นต้องการผลทดสอบจาก infrate thermo scan) 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจสอบ4  บริการของเรา  ติดต่อเรา  โรงงานที่ตรวจสอบ5  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57ชุด2
Copyright©2018 KVP ENG.