ถั่วขาวลดน้ำหนัก

ติดตั้งหม้อแปลง

ขายบ้านมือสอง

ประกาศหรือโฆษณาฟรี

โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

Can be done without fracturing the bones, but unlikely. Removing the bump on the nose is part of a rhinoplasty How to remove bump on nose naturally? Some are done wholly within the nose, others prefer to do them through tiny skin puncture wounds that heal invisibly Bleeding after rhinoplasty surgery You must keep your fingers and anything else smaller that your elbow out of your nose for your nose to heal without further bleeding Nose surgery recovery Ultimately, it takes up to one year for all of the swelling to go away (especially, at the tip)

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจสอบ4  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  โรงงานที่ตรวจสอบ5  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57ชุด2
บริการของเรา
14-09-2012 Views: 4232

-ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ประจำปี โดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 

รับตรวจสอบรับรอง ทั่วประเทศไทยด้วยราคา ย่อมเยาว์และยุติธรรม

 1.บริษัทใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจเช็คว่ามีการขันน๊อตแน่นไหมหรือใช้สายไม่เหมาะสมกับการใช้งาน(อินฟาร์เลด
เทอร์โมมิเตอร์)
2.นอกจากมีเอกสารรับรองความปลอดภัยมีผลตรวจที่ละเอียดกว่า
ยังจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มพร้อมCD1แผ่นเป็นรายงานผลการตรวจสอบประกอบด้วย
2.1มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศไทยที่ใช้ประกอบการตรวจ
2.2การตรวจสอบทางกายภาพของหม้อแปลงพร้อมภาพถ่าย
2.3ตรวจMDB.และ ตรวจเช็คสายไฟฟ้าว่าสามารถรองรับการโอเวอร์โหลดได้หรือไม่
เซอร์กิจเบรคเกอร์ตัดก่อนจะไหม้+รูปถ่าย
2.4ผลการตรวจระบบกราวด์ทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือวัด+รูปถ่าย
2.5ผลการตรวจด้วยอินฟาร์เลด เทอร์โมมิเตอร์+ภาพถ่าย
ทุกข้อมีคำแนะนำให้ทั้งหมดเมื่อพบปัญหาครับ


 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจสอบ4  บริการของเรา  ติดต่อเรา  โรงงานที่ตรวจสอบ5  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57ชุด2
Copyright©2018 KVP ENG.